PRAVIDLA

Přihlašování

 • Pro účast na akci je nutné se předem přihlásit. Bez předchozího přihlášení nebude možné na místě provést registraci.

 • Přihlášku je nutné vyplnit a odeslat nejpozději do 3. června 2022.

 • V případě naplnění kapacity přihlášených účastníků si DDM JM vyhrazuje právo přihlašování uzavřít před výše uvedeným termínem.

 • Přihláška musí obsahovat všechny povinné údaje.

 • Pro přihlášení je nutné potvrdit souhlas se zpracováním osobních údajů.

 • Pro přihlášení je nutné potvrdit souhlas s pravidly akce.


Registrace

 • Čas startu bude určen podle pořadí přihlášených týmů. Informace o přesném času startu bude účastníkům zaslána na kontaktní e-mail.

 • Akce začíná na betonovém prostoru mezi ulicemi Jarníkova a Klírova naproti dětskému hřišti.

 • Týmy budou startovat po 5 minutách.

 • Registrace pro předem přihlášené týmy se budou vždy provádět nejpozději 15 minut před stanoveným časem startu.

 • Včasný příchod je nutný!


Průběh akce

 • Úkolem každého týmu je projít trasu postupně od 1. do 8. stanoviště.

 • Pozor! Před vstupem do lesa na vás čeká překážka v podobě přechodu přes frekventovanou silnici!

 • Po splnění úkolu získá tým jednu z 8 indicii vedoucí až k úspěšnému dokončení hry.

 • Stanoviště jsou časově omezena.

 • Týmy se pohybují pouze po vyznačené trase.


Organizační pokyny

 • Doporučené vybavení: oblečení a obuv do lesa dle počasí, jídlo a pití na celý den (předpokládaný čas trasy i se stanovišti je 3 hodiny)

 • Akce je jednodenní, nelze si trasu rozdělit na několik etap.

 • Pokud se akce nebudete moci zúčastnit, informujte o této skutečnosti organizátory, aby mohli poskytnout místo náhradníkům.

 • Účastníci jsou povinni řídit se aktuálně platnými nařízeními Vlády ČR a dodržovat platnou legislativu.

 • Organizátor má právo vyřadit z akce týmy, které:

  • se předem nepřihlásili

  • neprovedli včas registraci v den konání akce

  • porušují pravidla v průběhu akce

 • Trasa není vhodná pro kočárky, odrážedla, kola a koloběžky.

 • Týmy nesmí ničit označení trasy a stanoviště.